Zadzwoń 76 84 347 55
Czynne: pn-pt - 8.00-16.00 | Zaloguj się

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA SERWISU CHEVAN.PL ZWIĄZANA Z DANYMI OSOBOWYMI
 
Polityka prywatności danych osobowych:
1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez chevan.pl (zwaną dalej: „chevan.pl”).
2.Właścicielem chevan.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest operator platformy F.H. CHEVAN Leszek Prus NIP 692 103 68 17, REGON 390382516 BANK BZWBK O/LUBIN
46 1090 2082 0000 0005 4606 4035, adres e-mail biuro@chevan.pl.
3.Posiadamy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@chevan.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
4.Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5.F.H. CHEVAN szanuje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), Użytkowników odwiedzających chevan.pl.
§1 Jak zbieramy dane?
1.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika na stronie chevan.pl poprzez założenie Konta Użytkownika.
2.W przypadku rejestracji Konta na chevan.pl, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta na chevan.pl oraz podaje następujące dane:
1. Imię i nazwisko;
2. Nazwa firmy;
3. NIP;
4. Ulica i nr domu;
5. Kod pocztowy i miasto;
6. Numer telefonu;
7. Adres e-mail
3.Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z numerem telefonu +48 76/842 62 14 lub na adres e-mail biuro@chevan.pl.
4.Podczas korzystania ze stron chevan.pl pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1.W przypadku dokonania Rejestracji Konta na chevan.pl dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem.
2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania chevan.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania chevan.pl
§3 Mechanizm Cookies, Adres IP
1. Chevan.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez F.H. CHEVAN za pośrednictwem chevan.pl na komputerze osoby odwiedzającej chevan.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez F.H. CHEVAN usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających chevan.pl. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na chevan.pl
2. F.H. CHEVAN wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika na chevan.pl i zapewnienia sesji Użytkownika na chevan.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie chevan.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.
3.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników chevan.pl W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z chevan.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
4. F.H. CHEVAN może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej chevan.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez F.H. CHEVAN przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu chevan.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści chevan.pl
5.  Chevan.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. F.H. CHEVAN nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem chevan.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
6. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
§4 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez chevan.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy F.H. CHEVAN.
2.  F.H. CHEVAN zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta na chevan.pl Użytkownik ma możliwość zaprzestania wyświetlania danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
F.H. CHEVAN może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący na chevan.pl Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.
§5 Zabezpieczenia
1. F.H. CHEVAN stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. F.H. CHEVAN zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2.Dane osobowe w F.H. CHEVAN są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na chevan.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, chevan.pl  umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta na chevan.pl poprzez kliknięcie w specjalny token wysłany a adres e-mail Użytkownika. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. 4. Celem wygenerowania nowego hasła należy wysłać na adres e-mail biuro@chevan.pl swój adres e-mail oraz tytuł wiadomości „Przypomnij hasło”. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone nowe hasło.
4. F.H. CHEVAN nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.
5.Bezpieczeństwo Użytkowników jest dla nas bardzo ważne.
§6 Zmiany Polityki Prywatności
1.F.H. CHEVAN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@chevan.pl
KONTAKT
 Firma zbierająca dane: F.H. CHEVAN Leszek Prus 59-300 Lubin Miroszowice 19j/J. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z e-maila biuro@chevan.pl